Saman fälla

Old Swedish Dictionary - saman fälla

Meaning of Old Swedish word "saman fälla" (or saman fælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman fälla Old Swedish word can mean:

saman fälla (saman fælla)
1) sammanpassa, göra metriskt motsvarande, bringa i merisk el. rytmisk form. gat ey sanctus ieronimus. .. gömpt wärsa natwra mz samanfäldom ordhom MB 1: 319.
saman fälla (saman fælla)
2) hopgöra, hopsmida, uppgöra. war eth radh swa saman fält RK 1: 2051.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman fälla may have also been written as saman fælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚠᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back