Saman ganga

Old Swedish Dictionary - saman ganga

Meaning of Old Swedish word "saman ganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman ganga Old Swedish word can mean:

saman ganga
1) gå samman, sammankomma, sammanträda. skildes the tha swa at om morghonen arla ather saman ga RK 2: 4755.
saman ganga
2) sammandrabba. " tha the skullo samman gaa" MD (S) 245.
saman ganga
3) försiggå. om strid. hwar en striid skal saman gaa RK 1: 696. - Jfr ganga saman.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • saman ga. saman gaa. samman gaa),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back