Saman giptas

Old Swedish Dictionary - saman giptas

Meaning of Old Swedish word "saman giptas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman giptas
refl. " gifta sig med varandra. "Bir 2: 99.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚵᛁᛕᛏᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back