Saman göra

Old Swedish Dictionary - saman göra

Meaning of Old Swedish word "saman göra" (or saman gøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman göra (saman gøra)
sammanskjuta. " mädh them päningenom som rikissins almoghe sielffwiliandis samangör oc vtgiffwer" Vårfrup 129. Vg Fornmt II 1: l10 (1521).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman göra may have also been written as saman gøra

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚵᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back