Saman knyta

Old Swedish Dictionary - saman knyta

Meaning of Old Swedish word "saman knyta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman knyta
1) knyta samman,sammanknyta. complosus. .. samon knyter ok samon fögder STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 456. 2) sammanbygga genom knuttimring.. .. hulke träboder äre bygde oc saman knyttä meth tre botne STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 301 (1496). twa saman knytta trägarda ib 306 (1496). STb 3: 300, 310 (1496), 339 (1497), 459 (1499). huilken gardh som är samanknytter medh huSTrv jngride. .. gardh ib 4: 138 (1506). - Jfr samknytter.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman-.
  • samon-.
  • -knytter.
  • -knyter GU C 20 s. 456),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚴᚿᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back