Saman läsa

Old Swedish Dictionary - saman läsa

Meaning of Old Swedish word "saman läsa" (or saman læsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman läsa (saman læsa)
hopsamla. " saman läsa stenbruten" Bu 152. " thetta folk thz heter seres som thänna thradhin saman läs (colligebant)" Al 5254. - sammanföra, förena. wy haffde giorth en bom medh saman lesna masther BSH 5: 13 (1504). - Jfr läsa saman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman läsa may have also been written as saman læsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛚᛅᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back