Saman lima

Old Swedish Dictionary - saman lima

Meaning of Old Swedish word "saman lima" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman lima
limma samman. conglu (ɔ conglutinare) samon lyma GU C 20 s. 319. .. . hwlken wäska drog thera käffta tiilhopa som the haffde wared sammanlymade mz starkasta sego lyme Troj 21.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman-.
  • samon-.
  • -lyma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛚᛁᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back