Saman liva

Old Swedish Dictionary - saman liva

Meaning of Old Swedish word "saman liva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman liva
lefva samman, sammanlefva. bättra är tuem saman liuat än enom ensamnom wara KS 5 (9, 5). " än almoghe saman liuer medh laghom ok skiälum ib 77 (189, 84). "Ber 118. Jfr liva saman.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛚᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back