Saman röra

Old Swedish Dictionary - saman röra

Meaning of Old Swedish word "saman röra" (or saman røra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman röra (saman røra)
röra samman, röra ihop. commo (ɔ commoveo) saman röra oc retha GU C 20 (hand 2) s. 158. PMskr 212. sidhan latis j then glödhetha deghillen oc samman röris paa eldenom ib 453. råsten. .. tuagin i win, och saman rörder medh mirram ib 632 (avskr.). Jfr röra saman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman röra may have also been written as saman røra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᚱᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back