Saman skriva

Old Swedish Dictionary - saman skriva

Meaning of Old Swedish word "saman skriva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman skriva
sammanskrifva, uppteckna. gaf han (Johannes) sik mäst vin om thöm (Kristi ord) saman scrifwa Bo 179. " vm sanctus johannes samanskreff apocalipsin" Bir 3: 205. VKR XIX. MB 2: 273, 284, 332. BK 195. huilka aartirstadha han läti aarligha samanscrifua som vpbyrdhena VKR 31. Bir 5: 114. Jfr skriva saman.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- MB 2: 284 ; BK 195 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛋᚴᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back