Saman snoa

Old Swedish Dictionary - saman snoa

Meaning of Old Swedish word "saman snoa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman snoa
sammansno, hopvrida. " repet är thäs starkare, at thät är aff flerom thåttom starklika sa man (för saman) snot" KS 6 (14, 7). ib 7 (15, 7). huat lankt reep thu saman snodde Su 240.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -snot.
  • -snött KS 7 (15, 7)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛋᚿᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back