Saman stöpa

Old Swedish Dictionary - saman stöpa

Meaning of Old Swedish word "saman stöpa" (or saman støpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman stöpa (saman støpa)
eg. sammangjuta; samla (skatter af metall, penningar)? hauer jak gotz sidhan köpt eller ok sölffuer saman stöt (för -stöpt?) RK 1: 1987.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman stöpa may have also been written as saman støpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛋᛏᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back