Saman stöta

Old Swedish Dictionary - saman stöta

Meaning of Old Swedish word "saman stöta" (or saman støta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman stöta (saman støta)
stöta samman, hop rumit skal fyllas vp medh jor, ok hårdlika medh bukom saman stötas RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 86 (210, 94). thera miöl laa saman stööt RK 1: 1671. - hopstöta, genom stötning krossa. them näpsa oc saman stöta i samwitzsens martara LfK 85. - hopskaka. gifua innan idhart sköt godha mäle skäppo, thz är god atirlön af gudhi oc saman tryst och samanstöt ällir samanält (coagitam) MP 1: 207. ib 211. - stöta samman, genom stötning blanda saman. myöl kalk oc paper saman stöth mz the hwitho aff äggeno PM XXIX. - Jfr stöta saman, äfvensom saman stöpa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman stöta may have also been written as saman støta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛋᛏᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back