Saman thränia

Old Swedish Dictionary - saman thränia

Meaning of Old Swedish word "saman thränia" (or saman thrænia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

saman thränia (saman thrænia)
sammantränga, sammanpressa. starklika Bir 1: 160. ib 3: 445. Jfr thrängia saman.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so saman thränia may have also been written as saman thrænia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿ:ᛏᚼᚱᛅᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back