Samanföghia

Old Swedish Dictionary - samanföghia

Meaning of Old Swedish word "samanföghia" (or samanføghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samanföghia Old Swedish word can mean:

samanföghia (samanføghia)
1) sammanfloga, förena. " j platone äru mang skärff oc stykke tw oc tw samanbundin oc naghla som thom samanföghia" Bir 3: 375. baadha fötirna samanföghdha mz twem spicom ib 271. fyre kamara saman fögdhe hwar til annan Gr 298. thz hallande husit. .. ther. .. iak muradhe ok samanfögdhe mz mins kärlekx lime ok bande Bir 1: 15. vi skolom vara. . . samanföghdhe ib 3: 437. the varo saman fögdhe j enne häLghe tro Lg.">Bil 914. skiffta thz (folket) oc athskelya, oc wm behoff görs ather samman fögha thz j stridhenne PM 2. " nar the lika syndhara samanföghia j likom pinom" MP 1. 77. Bir 3: 302. " at samanfögha höxsto thingin oc nidhirsto ib 2: 121. naar iak mz heetom kärlegx brona samanfögde thässa dygdher" Lg 823. " nödhgadhes konungen them samman fögia i äkteskap" ib 219. " hwar som tw äru saman fögdh mz eno olösliko bande" Bir 1: 147. " han saman fögdhe mins fadhirs ok modhirs hionalagh mz swa storom renlek" ib 22. " at blandha nakot best mz the sötho, oc iblandh söth ordh nakor awiteliken, än tho ey mindhre kärlekenom (för kärlekin?) sammanfögia (non tamen minus amatoria misceaus)" Su 115. - hopfästa. skal mantolin samanföghias medh enom trää knöp VKR 66. - förena, förlika. han värdhogis samanföghia jdhir. .. som här til haua varit missämiande Bir 3: 84.
samanföghia (samanføghia)
2) ordna, stadga. lär. .. samman föghia thina sidher LfK 111. - refl. saman föghias, sammanfogas, förenas. repit. .. mz hulko thin nafle ok min skuli samanföghias Bir 3: 437. " jomfrudomBir oc modhirlikhet saman fögdhos j thik" ib 2: 28. - med dat. huru kan. .. hymmelsleker kärleker wärldzlikom älskogha sammanföghias Su 17. - särsk. förenas i älskog el. äktenskap. til burdho the annan tima saman föghias ok afla barn Bir 1: 78. " samanföghias ok samankoma j hionalagh" ib 79. " hwar then som saman föghis mz gudz räddogha wiliande afla barn ok vpfostra til gudz hedhir ib. - Jfr föghia saman. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samanföghia may have also been written as samanføghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samman-.
  • samanfögha. samman fögha),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛆᚿᚠᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back