Samband

Old Swedish Dictionary - samband

Meaning of Old Swedish word "samband" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samband Old Swedish word can mean:

samband
L.
samband
1) samband, förbindelse. " hvarn thera (af dygderna) hauer nokot samband medh andra" KS 18 (46, 20). " til hielp ok samband manna samvaru" ib 25 (64, 27). sannr winskapar. .. är samband medh fullom godhwilia ok kärlek ib 37 (98, 40). 2) förbindelse, förbund, förat þerrä handa samband är bundin ib.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back