Samdräktogher

Old Swedish Dictionary - samdräktogher

Meaning of Old Swedish word "samdräktogher" (or samdræktogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samdräktogher (samdræktogher)
1) endrägtig, enig. " badh tha greca oc macedona wara. .. samdräkteghe" Al 10393. - enig, ense, öfverens. the i dAlana och her nidre och öffuer Alt landet och bergen äre samdräktige thil ath then gerningh (d. v. s. ense med afseende på den gärning som) är skeed pa jönss fAlster BSH 4: 317 (1502). " wordho the Alle samdräktoghe at fadhren skulle sändha sina dotter til en stadh ower ryneth liggiandis" Lg 3: 436. 2) samstämmande. samdräktogt liwdh Lg 811. hwilkra systra sanger skAl. .. wara. .. samdräktogher (uniformis) Bir 4: 54.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samdräktogher may have also been written as samdræktogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -egh.
  • -ig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚦᚱᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back