Samfällas

Old Swedish Dictionary - samfällas

Meaning of Old Swedish word "samfällas" (or samfællas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samfällas Old Swedish word can mean:

samfällas (samfællas)
, passa samman, passa till ngt, sluta (tätt) till. aff kloteno sithie en swa STor naghle som samfälles när han STäthz j thet holith STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 541. - part. pret. 1) samfälld, gemensam. at wy. .. mz samfeltom god wilia saaldom. .. en torpSTadh STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 134 (1470).
samfällas (samfællas)
3) sammanlagd, utgörande en enhet el. summa.. .. sitiandes her j STadzins jern. .. j en samffelt monadh STb 4: 259 (1512). taker nokor mäSTar man til segh skepsens byghningh alla, före samfälta pänynga oc wissa swmmo görandis STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 7. - n. adv. 1) samfällt, gemensamt. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 13 (1504, H. Gadh), 53 (1505, d:o), 73 (omkr. 1506, d:o). 2) oavbrutet, STändigt. ther gudztieniST maa och skal samffelth aar och dagh wppeholles STb 5: 303 (1513, STenianus. Se Lg.">Bil). ib 304 (d:o).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samfällas may have also been written as samfællas

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚠᛅᛚᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back