Samfällogher

Old Swedish Dictionary - samfällogher

Meaning of Old Swedish word "samfällogher" (or samfællogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samfällogher (samfællogher)
1) överens. " wordo the alla samfälloge ther om at palamides skulle blyffwa thera öffwersta höffwisman" Troj 192. 2) sammanlagd. om iak eller mina arffua wilia them igen köpa innan nesta iiij aar för förscrefna mynt oc samfellige summo. .. skulom wj tess makt haffua Brasks Kopieb 28 (1510).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samfällogher may have also been written as samfællogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -fellige Brasks Kopieb 28 (1510) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚠᛅᛚᛚᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back