Samföghning

Old Swedish Dictionary - samföghning

Meaning of Old Swedish word "samföghning" (or samføghning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samföghning (samføghning)
förening. " copula. .. blandh ok sam fögningh" GU C 20 s. 148. " jak offra thik alt mit ärfwodhe. .. j samföghning mädh thinom gärningom ok ärfuodhe" SvB 198 (mot sl. av 1400-t.). Jfr äktskaps samföghning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so samföghning may have also been written as samføghning

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚠᚯᚵᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back