Sami

Old Swedish Dictionary - sami

Meaning of Old Swedish word "sami" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sami
adj. [Isl. sami] L. i best. form (motsv. obest. form samber, se d. o.) samme, den samme. sama teknom vi mäþ liuse Bu 10. " i samu stund varþ han väl för" ib 165. mz sammum ordhum Bil 110. " vnder sama forsagþa räät" SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). hwars arsins wtskyld þes sama godzins scall aff slaas i sama gelDinä ib 160 (1343). " takum wi samu tolf fornäfndä näfndämän vnDi wara väryu" ib 606 (1346). samma ferdhen fara. RK 3: (sista forts.) 5618. som. .. samkw kärenal mz mik haffwa Su 121. - i sama, strax? som iag i samma siiden förfan RK 3: (sista forts.) 5632. þän same, den samme. þa samu iorþ SR 1. hawi the samu plikt Sum fyrä är (här) sakt vppi SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). ib 5: 160 (1343). " at þön sami höghtiþ hiöls vare fru tel heþars" Bu 10. " at þe halden. .. þässa hems höghtiþ þe samu" ib 24. " þe samu þiura. för varo galne ok þe" ib 168. " war iheSu ä thän sami at guddom" Bil 83. " öpte han optare thz samma" ib 110. sagdho sik thäna them sama konunge ib 125. tagher thu hanom. .. then samma mz symeone Su 276. thät sama, likaså, likaledes. foor thz sama ather i geen RK 1: 4143. - þy sama (i thät sama), i det samma, just då, strax. j thz samma kom niclis thäre RK 2: 6394. " j thz sama kom her ekkia" Di 74. ib 119. - med följ. relativ sats. wärdher. .. nokor. .. i thy samä dräpin han tylicht gör SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). - en thän sami en och den samme. kesarin är en then sami hwilika lundh hans klädhe vm skiptas Bil 83. - en ok thän sami, d. s. thera thriggia personauna ordh är eet ok thz sama (unum et idem) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 337.

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
  • samme: -um Bil 110 ; -a ib, Su 276 ; RK 1: 3322, 2: 6394, 3 ; (sista forts.) 5618, 5632),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back