Sämi

Old Swedish Dictionary - sämi

Meaning of Old Swedish word "sämi" (or sæmi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sämi (sæmi)
? samdrägt, anslutning, välvilja. tå haua the sannan sämia (för sanna sämio?) kärlek ok hulla tienist af sino folke KS 30 (77, 32).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sämi may have also been written as sæmi

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back