Samma

Old Swedish Dictionary - samma

Meaning of Old Swedish word "samma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samma Old Swedish word can mean:

samma
L.
samma
1) samla. Se Sdw 2: 1290. 2) part. pret. samlad, förenad. mädh samnadha hand, samfällt, gemensamt, tillsammans. .. oc lofwom thet alle forskrifne meth sampnathä hand. .. Rydberg Tr 2: 454 (1381). ATb 1: 194 (1463). " lofwade the alle for honom medh samnadhe handh" ib 2: 334 (1488). - mädh sammande hand, d. s. tesse loffwade medh sampnande handh at. .. ATb 2: 107 (1478). - til samnadha hand, d. s. kennes jach. .. mik haffwa pantset. .. biscop magnus. .. oc. .. her henrich bydz. .. til sampnadhe handh ok there ärffuingiom alth mith gotz. .. Svartb 425 (1447). - Jfr for-, samansamma samt samning 4.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sampnade ATb 2: 107 (1478). part. pret. sapnadher: -adhe Svartb 425 (1447).
  • sampnather: -athä Rydberg Tr 2: 454 (1381).
  • sapnader: -adda ATb 1: 194 (1463) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back