Samning

Old Swedish Dictionary - samning

Meaning of Old Swedish word "samning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samning Old Swedish word can mean:

samning
L.
samning
2) samling, sammankomST. - sammangaddning. ingan gör i nogra sqmpning äller twedrächt i STadin with lijff ok gotz STb 1: 428 (1459, Burspr.). tha giorde peder STob bältare en sammingh medh en hoop o aff bärxdränge ATb 3: 137 (1503).
samning
3) samling, samlad hop skara. .. ok hafdhe med sich en samningh badhe hooffmän ok bönder Reuterdahl KyrkohiSTIII 2: 533 (1436). medh then sama samningh gik then peder beltare heem til byfogoten ATb 3: 137 (1503) (jfr ovan under 2). Jfr under sanning, slutet. - samfund. iak thror j then helgha andha, the helga almenneligha kirkio. helgha manna samningh SvT 78. l4) mädh samninga hand, samfällt, gemensamt, tillsammans. tesse viii lofwade medh sampningha handh xx mark för eth drapp ATb 1: 267 (1467). Jfr samma 2.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sampning.
  • samming )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back