Samþykkia

Old Swedish Dictionary - samþykkia

Meaning of Old Swedish word "samþykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samþykkia Old Swedish word can mean:

samþykkia
L.
samþykkia
1) samtycke, bifall. med samþykku allz rikesens raþ SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). med vitu. raþe. oc samþökiu þes varrä som äfte lywer ib 562 (1346). " äfte samþykkru ok þape aldra wara raþgiuara" ib 605 (1346). meth. .. samthykkio nästa frända ib NS 1: 11 (1401). ib 22 (1401) o. s. v. wil jak. .. meth godhom wilia ok gudhlikom kerlek ok ja ok samtykkio. . wnna ok giwa. .. renliwis frvm. .. innan risabergh closter mith retta fädherne bredha gardhen ib 2: 117 (1409). wy (ɔ: KLemning. 1860. SFSS.">Borghamestara ok radh) haffwom medh welia ok b eradhno modhe ok alla meneghettena samtykkio saalth. .. alguth jeppason ena wara stadztomph BSH 3: 190 (1468). medh confessoris systra oc brödhra samthykkio VKR 9. " ey honom affsäti vtan thera witu wilia oc samthkkio" ib 34. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 135. " myn smthkkia ok kerlek ok gothuili er tel lkomyn ath clostridh skal thet sama forscrefna gotz behalla" SD NS 2: 117 (1409). ath wi. .. tillathom konunglika samtykkie SD 3: 132 (öfvers.). thet i wille. .. lathe idher samptyckia oc willia til BSH 3: 173 (1466). ware thet. .. idhre, hännis och flere weners wilia och samptyckiä ib. är thet. .. idre och idhra weners samptyckia och tillatilse ib. vm thu gifwir ther samthkkio til af allo hiärta KLemning. 1860. SFSS.">Bo 127. ib 169. KL 323. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 137. " senkadhe ey iomfrun at samthykkio gifua til tholkin brudhgomma" KL 324. thw hawir samthykkio mz vilianom til lydhno KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 115. " jak hafdhe ey samthykko til nakra synd" ib 153. samtykkionne (näml. äpther fölgher) gärnigen LfK 104. - till samtycke gifvet tecken, vink. gudh som förmagh them oc alla wärldhena nidersla mz enne samtykkio (nutu) MB 2: 304. - öfverensstämmande tycke, öfverensstämmelse. skal lhan hafwa mz honom en vilia ok ena samtykkio umum consensum) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 118. - ömsesidigt samtycke, öfverensstämmelse. huar som een vili är oc een samthykkio (för -a; consensus matriomonialis) ther ma vardha laghlik hionalax samföghilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 69. " thänne konung ok drotning hafdho samthykkio ok ena handa akt som syntis godh (conserunt in unum apparens KLemning. 1860. SFSS.">Bonum)" ib 318. 2) medhåll, sympati. hava samthykkio mädh, hålla med. alle the som til ludha them ok samthykkio hafwa mz them KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 18. KL 394. MB 2: 389. 3) bifall, välbehag, hängifvenhet. tha ware min samthykkia mz them (asentirem in eos) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 80. " nu är min samthykkia (consensus) fran them ib. thu gaf mik thina samthykkio ok iak thik mina (tu consensisti in me et ego in te)" ib 124. ib 3 25, 4: 18.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • samtia: -o SD NS 1: 108 (1402)
  • samptyckia BSH 3: 173 (1466).
  • samþykka.
  • samþökkia) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚦᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back