Samthykkia

Old Swedish Dictionary - samthykkia

Meaning of Old Swedish word "samthykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samthykkia Old Swedish word can mean:

samthykkia
L.
samthykkia
1) samtycke, bifall. " at iäk gifwit hafwir. .. atta örotgh land jordh. .. mz sämie oc samthkkio wina oc frända mina rätta morghängafwor oc aflinga godz" NMU 1: 76 (1390). ib 82 (1399). " tha wnte radhit thöm thet til godho ok gafwo sinna samthykkio thär til" KTb 61 (1428). Abbedval i Vkl 80, 119. magnus skaak pantsatte rawide sin gard. .. medh sinna huSTrv samtökkio ok godhvilia ATb 1: 217 (1461). " allubescencia lydhna ok samtykkya" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 16. ffaucio. .. sam tykia i ondho ib s. 257. .. . hon aldre wiSTe aff thät köp oc gaff thär aldre samtöckio til Uppl lagmansdomb 24 (1490). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 265, 266. STb 4: 16 (1504). " medh all radzsins samtyckia" ib 130 (1506). JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 476. 2) medhåll, sySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPati. hava samthykkio mädh, hålla med.. .. synom änglom, som honum (ɔ Lucifer) fyl[g] dho ok medh honum nidhir fyollo, ok samtykkiona haffde medh honum j syndhinne STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 39.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -tykia GU C 20 s. 257 ; JMPs 476. -thykia: -thykio Abbedval i Vkl 119.
  • -tökkia: -tökkio ATb 1: 217 (1461) ; Uppl lagmansdomb 24 (1490). -töchkia: -töchkio Neuman Vokbal 78 (1456).
  • -tykka MP 4: 266 ;
  • -tyko Troj 145 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛏᚼᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back