Samthykkia

Old Swedish Dictionary - samthykkia

Meaning of Old Swedish word "samthykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samthykkia Old Swedish word can mean:

samthykkia
L.
samthykkia
1) samtycka, gifVa sitt samtycke till, gå in på, gilla. med dat. samtykte thera rade RK 2: 8297. samtykkia syndenne Gers Frest 52. - med ack. samtykkiandis (instämmande i) hans falska klagamaal MB 2: 332. loffwandis samtykkio för -a) mz them alt thz rätwist är (se consensurum omnibus quæ justa sunt) ib 313. hwilkit konungin oc samtykte ib 258. wi. .. samtyktum ok thät ok staddum SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.) , 479 (1345, nyare afskr.). thz samtykte the allä Va 10. RK 2: 6393, 8184. konungen samptyktet ib 1836. " samthykt oc stadhfest är" VKR 1. war stadhue. .. af oss ok waro raadhe samthykter SD 4: 467 (1335, nyare afskr.) , ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). samtychte vij. .. thesse effterscriffne articla SO 117. - med ack. och inf. hwilken doom wi. .. sampthykkiom stadghom. oc fulkomlika stadfästom. .. obrutlikan stadhughan oc fastan at bliwa BSH 2: 39 (1396). ib 41 (1396) o. s. v. iherusalem samtykkir iak hälgt wara oc Frälst MB 2: 274. " med sats inledd af at. samthyktum wi ok staddum, at allder swerikes allmoghe skall hawa Fridh aa sik ok allu sino" SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.) , 478 (1345, nyare afskr.), 479. samþyktom wi oc, at þän timä konunger wil syäluer sin rättäräthing haldä. .. þa scal konunger. .. kunnighä þet ib 480. - med prep. mädh. the ther mz samtykka SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 31. - med prep. i. at tighia om annars laster, är i them samtykkian (för samtykkia) LfK 53. - samtycka, gå in på. med inf. samtykkia stridha SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM XV.
samthykkia
pret. öfverensstämmande, endrägtig, enhällig. mädh samtykto radhe oc aldra wara godhuilia oc fulbordh BSH 1: 185 (1386). ib 188 (1386). SD NS 1: 170 (1402, gammal afskr.). " meth enne samtyckt röst ib 623 (1407). - JFr samthykkin. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samp- BSH 1: 185 (1386)
  • samþikkia: -þictum SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). samthykka PM 31.
  • samþökkia: -þöcþom SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). -ir, -te, -ter. impf. samptyckade SJ 305 (1462) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛏᚼᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back