Samthykkia

Old Swedish Dictionary - samthykkia

Meaning of Old Swedish word "samthykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samthykkia Old Swedish word can mean:

samthykkia
L.
samthykkia
1) samtycka, giva sitt samtycke till, gå med på, gilla. med ack. om hon haffwir samtykt roff ällir STöldh SvKyrkobr 349. " thän STadhgin som. .. alla sySThra oc brödher haffua samthökt Bisk Nils´ vis-ST 196- med två obj. sat. .. STaffan medh i retthen och samtyckte tyle gardane medh thet andra" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 254 (1494). - med pep. i. haffde the ey samtykt j Diefulsens freeSTan, gintan hafde the STadfeSTet vorde SvKyrkobr (Lucid B) 139. 2) tycka lika med. med prep. i huru syndädhe tha the andra englane som mz hanom (ɔ: Lucifer) fullo (svar:) j thy at the samtykte j han SvKyrkobr (Lucid B) 131. hängiva sig åt, säga ja till. han (ɔ Diomedes) gik till hänne (ɔ Briseida) oc rådde henne mz gratandhe taarom at hon skulle samtikkia honom Troj 179. - giva efter för. hon haffwer ey nä[f]STh oc pliktat sin krop, vtan offta samtikt (consensit) honom j läti oc fafängo Mecht 248. 3) giva bifall åt, antaga, godkänna, erkänna (någon). med ack. Abbedval i Vkl 77. " war een mena rykt. .. att wår fader ärchebiskop skulle then tijdh wara döder, tha hafdom wij samtycht och poSTuleradh biskop thomas Lindblom Äbval 6 (1432, avskr.). kong hans, och hans nades epterkomara, keSTa och samtychta konunga j suerige" STb 3: 344 (1498).. .. eder alle. .. rådandes, att i alle endrekteliga samtyckia honom (ɔ en ny kyrkoherde) KyrkohiST Årsskr 1920 s. 261 (1503?). 4) komma överens, göra överenskommelse.. .. ey wilyanDis lödha skipith som samtyckht war STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 17. - part. pret. överensSTämmande, endräktig, enhällig. thäss wordho the ower eno vppa badha sidhar met sampthyktom godhuilia therä SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 382 (1381). meth mine älscelige husfrw criSTine fulbordh oc samthykto rathe SD NS 3: 113 (1416). " aff renom oc enfallom röSTom och samthyktom" Abbedval i Vkl 78.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • samp- FMU 1: 382 (1381)
  • -tikt Mecht 248.
  • supin.
  • samthökt Bisk Nils´ vis-st 196. -ir, -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᛏᚼᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Bisk Nils
Biskop Nils visitationsstadga för Vadstena kloster af jan. 1448. I Småst på Fsv.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back