Samuleþis

Old Swedish Dictionary - samuleþis

Meaning of Old Swedish word "samuleþis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samuleþis
sammaledes, på samma sätt. at göra samuledhis MB 1: 295. Bo 7, 53, 123, 130, 163. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 45, 5: 133. MB 1: (Cod. A 10) 555, 2: 117, 180, 284, 299, 396. Di 67, 214, 229. Lg 3: 97 o. s. v. RK 3: 4036, (sista forts.) 5733. thin wen seruacius wil at thu skalt lösa giffwa the xl fangha, sammwledhes som thu för hans skuld giordhe mz gulsmedhen Lg 3: 189. Lgren. 1875.">LfK 153.

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • sammwledhes Lg 3: 189.
 • samuledz MB 2: 284.
 • samoledis ib 299.
 • sammoledhes LfK 153.
 • samaledis Di 214, 229.
 • smmaledis MB 2: 180.
 • samaledhes Lg 3: 556.
 • samaleedes RK 3: 4036.
 • sammaledes ib (sista forts.) 5733.
 • sammeledis Di 67 ; MB 2: 396.
 • samaledz Lg 3: 100, 101 o. s. v. samaledz ib 97 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚢᛚᚽᚦᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back