Samvara

Old Swedish Dictionary - samvara

Meaning of Old Swedish word "samvara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samvara
samvara, umgänge. " mannin är natwrilika samwaro gärn" MB 1: 102. " mintes vars härra söta samvaru" Bu 100. Bil 273, 320. MB 1: 200, 362, 507. KL 186. MP 2: 211. RK 2: 8392. " wara ibland och samwaru flera manna" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 4 (8, 5). " wara i samuaru flera manna ib (9, 5). wara medh flerom i bland och samuaru ib 5 (9, 5). vtan flere manna samväru" ib 40 (104, 43). umgänge, könsumgänge. lucka hana tel sins härra vilia oc samvaru Bu 511.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • samvära: -u KS 40 (104, 43). samwära: -u Bil 273, 320 ;
  • -o MB 1: 200, 507. samwärä UpL Conf. samuära SML Conf.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back