Sän

Old Swedish Dictionary - sän

Meaning of Old Swedish word "sän" (or sæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sän (sæn)
på en gång, på samma gång, samtidigt. komma j gen alla sän RK 1: (sfgn) s. 182. Jfr i sän under i samt sänder, äfvensom sänz.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sän may have also been written as sæn

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back