Sändebudh

Old Swedish Dictionary - sändebudh

Meaning of Old Swedish word "sändebudh" (or sændebudh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sändebudh (sændebudh)
och m. sändebud, budbärare, person som sändes med ett budskap el. uppdrag. missaticus ci sändebudh STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 147. at. .. cloSTersens syslomän oc sändabudh. .. magho frij ohindrade oc saaklöse. .. kpa till cloSTersens choST oc vppehelddhe alla handa ethande wara Priv o skyddsbr 181 (1442). vtan han (ɔ konungen) sielff eller hans radh eller merkelige sändebudh fara genom landedh j rikesens ärande G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 64. kom bothwijdh. .. vppa radzSTuen medh sine fulmechtighe huSTrues sendabodh och syskonabarn STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 104 (1487). omsidhe bodhade thz hymerikis sändhabot, gabriel helsandhe JMÖ 136. " gaffs legatens sendebud ij mark" STock Skb 81 (1518-19). tacke wij iders nade (ɔ drottning Elisabeth).. . fför wore metbröder oc sendebudt. .. ider nade wel wnfongade STb 5: 353 (1521, Kop). Jfr frids sändebudh och sändninga budh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sändebudh may have also been written as sændebudh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sändabudh Priv o skyddsbr 181 (1442)
  • sendabodh SJ 2: 104 (1487).
  • sendebud Stock Skb 81 (1518-19). senebudt STb 5: 353 (1521, Kop)),
  • *sändebuds gardher? se sändebuds gudh.
  • *sändebuds gudh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚦᚽᛒᚢᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back