Sänga

Old Swedish Dictionary - sänga

Meaning of Old Swedish word "sänga" (or sænga) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sänga (sænga)
= siängledha. Jfr Lizzie Carlsson, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1956 s. 45 ff-, särsk. 103 ff. litem vigningapeninger, thå brudh vigis, thet är 6 skillinge, och är clärken henne plichtigh heder vette, til heders folge innan sochn och senge henne och brudhehus vige, om han thertill bidin varder Hist Handl V I I I 1: 67 (1514).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sänga may have also been written as sænga

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back