Sänkemiärdhe

Old Swedish Dictionary - sänkemiärdhe

Meaning of Old Swedish word "sänkemiärdhe" (or sænkemiærdhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sänkemiärdhe (sænkemiærdhe)
mjärde som sänkes ned i vattnet (motsatt läggmjärde). Jfr E. Smedberg, Peder Månssons landsmansskap 63. ltil ath taka fiska ärw mangskona konsther oc snille som är mädh nooth näth reffwa. kroka. myärda lana kisthor sänke myärda wadher vhtlöpor o. s. v. PMSkr 364.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sänkemiärdhe may have also been written as sænkemiærdhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚴᚽᛘᛁᛅᚱᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back