Sänkia

Old Swedish Dictionary - sänkia

Meaning of Old Swedish word "sänkia" (or sænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sänkia Old Swedish word can mean:

sänkia (sænkia)
L.
sänkia (sænkia)
1) sänka, låta sjunka. eg. och Bildl. þ. .. sänkte farao kunung ii quaf Bu 77. ib 514. sänctir til hafs grunda Bil 123. ib 757. hedhnu män. .. badhu läta casta thera ben ok sänkia jnnan secanam ib 344. Bu 210. " the stora kiister, som skole senknes (för senkies) och fyllas med sten" BSH 5: 290 (1508). " the thungasta byrdhe. .. ther siälina sänkir i fordömiilse" Bo 94. " ängin läti ma os sänkia (d. v. s. komma oss att gå till grund, störta oss i förderf)" Al 6122.
sänkia (sænkia)
2) komma (mat) att sjunka el. (lätt) glida ned? piper senkier (troligen för smälter; jfr LB 7: 59) math j maga (vim digestiVam stomachi jecorisque jwabit) LB 2: 64. (sänckis trol. för sanckas: tha sänckis til hopa oc för öghena wancka gernigha och ordh begärilsa oc tancka MD 121)
sänkia (sænkia)
1) nedsänka, sänka ned i djupet. Bildl. wrange lustin sänkir nidhir skipit at thz skulle ey koma til helsonna hampn Bir 1: 37. - sänka, dränka. senkiä them (barnen) nidher j thenne elffuenä Va 5.
sänkia (sænkia)
2) låta i grund förgås, förstöra. för än war herra sänkte nidher (subverteret) sodomam MB 1: 179. - Jfr niþersänkia. - Jfr gen-, i gen-, in-sänkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sänkia may have also been written as sænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sänkia sik , sänka sig, dränka sig. en riddare. .. sprang j watn ok wilde sänkia sik KL 50.
  • sänkia ater , igenfylla, sänka. for han tit som ater war sänkt RK 2: 3116. Jfr atersänkia.
  • sänkia nidher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back