Sänkia

Old Swedish Dictionary - sänkia

Meaning of Old Swedish word "sänkia" (or sænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sänkia (sænkia)
STicka, brodera. " casulam aurifrigiatam factam opere plumario, quod qSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgo dicitur sænkth" SD 1: 656 (1285). eet huwuþlin. sänkt med gul. oc hwitom pärlom, þre messusärkyä, STolæ oc handin, äru oc sänct med gull vtan pärlor ib 5: 563 (1346). STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 222. " j hwitum klädhum som war sänkt mz gyltum corsum ok gimSTenum (cui gemmulæ aureæ et cruces erant intexteæ)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 282. the kläde som mz silke, gull oc perlom äru redhande, ällir sänkiane STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 99. " i [par] par syängte laghen met kryning" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 76 (183, daniserande). gifuer iak til iomfrv maria altare sokn altaret III sänkta lySTor FH 6: 25 (1451). ib 357 (1449). " han aat mz qwinnom. .. han sömadhe oc sänkte mz them" ST 412. - Jfr be-, in-sänkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sänkia may have also been written as sænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • syängter: -e FM 76 (1483, daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back