Sanning

Old Swedish Dictionary - sanning

Meaning of Old Swedish word "sanning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sanning
1) sanning. Fr (Cod. F) 3119. " the honom sannygh sagde" RK 1: (sfgn) s. 182. " ath tw wylth wrtha alla sanningh om thetta sama ärendhith" Lg 3: 108. skalth thw thz for sannyngh wetha ib 128. ib 109. kwnne inghen mz sanningh ath sägia hwart wth han komyn war Di 300. thz är. .. santh som. .. jak mz sanningh meenar för idher röra RK 3: 650. Fr (Cod. F) 1983. til stode ath swa i sannighen är BtFH 1: 174 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sanningh RK 3: 650 ; Fr (Cod. F) 1983, 3119; Lg 3: 108, 109, 134 ; Di 360.
  • saningh SGG 128.
  • sannyngh Lg 3: 128.
  • sannigh: -ighen BtFH 1: 174 (1506).
  • sannygh RK 1: (sfgn) s. 182),
  • verklighet.
  • alth thz iak haffwer nw sakth aff himerikis ära thz är mekta litith framföre thz som är i retta sanningh Lg 3: 134. 2) samvete. iak loffwar thz a godha tro ok sanningh SGG 128. - Jfr osanning samt sannind.
  • sanningis man
  • sanninges- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back