Sanning

Old Swedish Dictionary - sanning

Meaning of Old Swedish word "sanning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sanning Old Swedish word can mean:

sanning
1) sanning.. .. efftersworo, att aldelis så j sanningene skedt är SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 261 (1466, avskr.).. .. widerkendes alla sanding om then fatigha döda pygan STb 2. 238 (1487). Priv f Sv ST 248 (1512).
sanning
2) bekräftelse. Se Sdw 2: 1291. til sannigh her om och ytermere forwaran trökkia vy var insigle for thetta breff AktKungsådr 23 (1479).
sanning
3) samvete. i bekräftelser. Svartb (Skokl) 531 (1477). wijdh wor äre, gode troo och sandningen STb 3: 344 (1498). ib 457 (1499). thette vele wij pa woor sanningh oc gode troo medh een kerligh och venscap obruttelige holle ib 4: 24 (1504). - ensampnom STarka gabrieli är bäther troandis än jwdhanna ondha sannigh (fel för samnigh, Lat. credendum eST magis soli gabrieli forti quam iuderorum turbe (fallaci) JMÖ 200

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saningh AktKungsådr 23 (479). sanding STb 2: 38 (1487); -en ib 3: 344 (1498).
  • sadning Priv f Sv st 248 (1512).
  • sannigh JMÖ 200 ),
  • *sanninga man
  • saninga- )
  • sanningis man
  • -inges- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚿᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
AktKungsådr
Aktsamling till kungsådreinstitutets historia utg. av K. G. Westman. 1920.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back