Sargha

Old Swedish Dictionary - sargha

Meaning of Old Swedish word "sargha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sargha Old Swedish word can mean:

sargha
L.
sargha
1) såra. SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). sla, sargha ällä dräpa ib 378. läggar gläuio gen dracanom ok sarghaþe han Lg.">Bu 492. läkia thän sargadha mannin Bir 2: 6. " läkia thän som sorgadhir är ib. diäfwlsins sarghare som wärldena sargadhe (vulnerantis)" Lg.">Bil 216. - sarga. aff sälughu sarghadh a like Lg.">Bil 317. " sarghadhe sina händir mz tannom" Lg 347. " at vi maghom sargha han ok syndirslita (dirumpendo lacermus)" Bir 2: 103. " thu vilde siälwir for thom sargas" ib 3: 78. ib 387. 2) såra, skada, förderfva, förarga. ther os sarghir oc forgifwir varom siälom (inficiunt et vulnerant animas nostras) Bo 256. diäfwllin hulkin som först smittar ok sarghar (viciat) wilian ok godh astundilse Bir 1: 37. " hans besko ordh ther han sarghar (vulnerat) mz andra ib. menlöse män sarghas (scandalizantur) aff hans ordhom" ib 38. ib 154, 157. - Jfr genom-, o-sarghadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sorgha Bir 1: 154 ;
  • -as ib 157 ; -adhir ib 2: 6.
  • -ar.
  • -ir Bo 256.
  • -aþe.
  • -aþer) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᚱᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back