Särlika

Old Swedish Dictionary - särlika

Meaning of Old Swedish word "särlika" (or særlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

särlika Old Swedish word can mean:

särlika (særlika)
L.
särlika (særlika)
1) särskildt, för sig, ensamt. än þo at alle dagha ok höhtiþe äru hans ok af hans naþom þo hauar han noquara höghtiþ särleka af hans särlekom naþom Lg.">Bu 61. " än tho hwarro at the waro badhe dräpne en dagh petru ok paulus: tha skipadhe tho sanctus gregorius paue: at thäs daghs höghtidh wara (för ware) särlica sancti petri oc näste daghin sancti pauli Bl 110. - särskildt, för sig, hvar för sig. witadhe hon särligha hwars thera hws" Lg 3: 255.
särlika (særlika)
2) särskilt, specielt, i synnerhet, framför allt. kuna gialle all bruth siin sum madher, oc särlica þe a lijf ganga SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). ib 466 (1335, nyare afskr.), 467 5: 377 (1344, nyare afskr.), 378. Bir 1: 391. " hwar troin siäl. oc särlica (maxime) renlifwis människia" Bo 6. " siþan hon kom tel sin alddar ok särleka siþan signaþ sool ihesus christus skeen ginum hänna lif: var hon eigh at eno lius sik sialue ok goþ: vtan giorþe þöm ok goþa. .. sum vm gingu mäþ hänne" Lg.">Bu 10. " var fru böþ hanom särleka läsa daghleca. .. en saltara salm" ib 419. " the forsculla särlica höglikin lön aff gudhi som väl forsta sinom almogha" MP 1: 26. Bo 132. Bir 2: 306.
särlika (særlika)
3) åtminstone? skulde hwar troin siäl. oc särlica renlifwis människia. fran iula dagh oc til kyndilsmässo särlica (sannolikt skriffel; saltem) eet sin vm daghin sökia varafrw vidh iätuna Bo 6. (särlica för snarlica: särlica (statim) reddhe sigh konungxsens här oc härskap mothe them MB 2: 225) - Jfr iämsärlika.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so särlika may have also been written as særlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka.
  • -ligha. särlik L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back