Sat

Old Swedish Dictionary - sat

Meaning of Old Swedish word "sat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sat
fred, enighet. pl. the skilldes aath mz godha saatthe RK 3: 3321 (godha skulle dock kunna fattas ss sidoform till godho, se goþer 16, och saatthe ss nom. pl. m. af satter, adj.). Jfr sät.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • saatthe RK 3: 3321) ?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back