Satlika

Old Swedish Dictionary - satlika

Meaning of Old Swedish word "satlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

satlika
vänligt, förtroligt. " o huru satlika (socialiter) oc hemelica han talar mz thöm" Bo 183. - i endrägt, i sämja, fridsamt. bidher them fara saatlika MB 1: 252. " dygdhelika oc saatlika liwa" ib 458. " satlika Boa ib. the (änglarne) fa se sik hwar annan saatelika, thy at i himerike är aldra bätzst sämia oc mäste fridher ib 491. at the winlica ok satlika ärffschiptinghe giort hafua" SJ 70 (1437). ib 27 (1425). " at the winligha ok sattelica aatskild ära vm al stycke" ib 67 (1437).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • saatlika.
  • sattelica SJ 67 (1437)
  • saattelika SJ 27 (1425) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛏᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back