Sätta

Old Swedish Dictionary - sätta

Meaning of Old Swedish word "sätta" (or sætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sätta Old Swedish word can mean:

sätta (sætta)
L.
sätta (sætta)
1) förlika, bringa till fred el. lenighet. - förlika, försona. jak forlikadhe äller sätte han siäffuan vidh sin gudh Prosadikter (Barl) 93. han skulle säta en härtigh widh the hälga kirkio SvKyrkobr 43. sätthen mik mädh minom skapara SvB 365 (omkr. 1500). 2) förlika, bilägga. thän ofridh thär war mällan gudh oc mannin säätis i hans födhile tima ewärdhelika SvKyrkobr (Lucid A) 102. " ty han talade vppa änth maal lok sätt STb 1: 179 (1478). - part. pret. sätter, nära förbunen,förtrolig, kär. Jfr Sdw 2: 1312. - refl. sättas, förlika sig, försonas, få försonig el. fred. thu wanwyrdher gudz blodh swa mykit at thu thik ey ödhmiwka wil. oc sätas widh thin iämcriSTen" SvKyrkobr 42. " gak förST oc sädz widh thin brodher ib. - Jfr samsätter (Sdw 2: 311). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sätta may have also been written as sætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • säta.
  • imfp.
  • sätte. refl. säätis SvKyrkobr (Lucid A) 1023. part. pret. sätter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back