Sävenbom

Old Swedish Dictionary - sävenbom

Meaning of Old Swedish word "sävenbom" (or sævenbom) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sävenbom (sævenbom)
sävenbom, juniperus sabina Lin. Jfr O. Gertz, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: 109, V. J. Brøndegaard, Danske Studier 1959 s. 5 ff. - dekokt på sävenbom. drik (i juni månad) musara senboni (snarast fel för seuebom el. senebom) och saluiam bla[n]det mz ätike LB 11: 4 (s. 475).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sävenbom may have also been written as sævenbom

Alternative forms or notes:
  • seneboni; jfr nedan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᚠᚽᚿᛒᚮᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back