Senka

Old Swedish Dictionary - senka

Meaning of Old Swedish word "senka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

senka
1) uppehålla, hindra. " tha haffde han medh synne ilzkhet ok forrädilsom hyndrat ok sänkat wärldhinna atirlösin" MP 5: 74.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • seenka.
  • sänka:-at MP 5: 74 )
  • senka sik , försinka sig, dröja. thätta radhit tilbör oss gärna tagha huar wj ärom staddhe ok ey senka os mädh nagra forswmelsse MP 4: 41. - refl. senkas, dröja. Jfr E. Noreen, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 6: 42. jak bidher tik at tu ey dwäls eller seenkas mik at swara til myyn spörsmall SvKyrkobr (Lucid B) 122.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚿᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back