Senka

Old Swedish Dictionary - senka

Meaning of Old Swedish word "senka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

senka
1) uppehålla, hindra. " hafdhom vi. .. änkte thz os senkadhe at löpa äpte thik" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 37. the girnas. .. at sänkä oc atirdragha jdhir aff gudz thiänist KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 65. 2) fördröja, uppskjuta. skKLemming. 1862.">Al thz vardha som thw bedhis och skKLemming. 1862.">Al ey senkas (prolongabitur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 57. mange senka sin scriptamKLemming. 1862.">Al ok bätring KLemming. 1862.">Alt oflenghe MP 1: 5. at jak swa senkade minna siäls helso Su 240. som idher (ånger och skriftermål) seenkar til then ytarsta puncten ällir dragher ib. fore morghon här a thänkin ok mz KLemming. 1862.">Allo thz länger (för ey länger) senkin KLemming. 1862.">Al 2148. LfK 62. 3) dröja. huru skKLemming. 1862.">Al han äkke senka vm han dwäls (quo modo nonntardabit si moram fecerit) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 93. " han skKLemming. 1862.">Al äkke senka at koma ib. "ib 102. KL 150, 324. MP 1. 185, 336. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir: 1: 153. Ber 12, 153, 187. Su 86, 238.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • seenka.
  • sänka: -ar MP 1: 185.
  • sänkä Bir 2: 65.
  • -ar ,
  • -adhe )
  • senka sik , försinka sig, dröja. hwi senkar thu thik Su 42. refl.
  • senkas ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚽᚿᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back