Siäflikhet

Old Swedish Dictionary - siäflikhet

Meaning of Old Swedish word "siäflikhet" (or siæflikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäflikhet Old Swedish word can mean:

siäflikhet (siæflikhet)
1) lugn, stillhet. " huilken som älskar sin brodher, han gömer sith hiärta i rolike säfflikhet" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 180.
siäflikhet (siæflikhet)
2) stillsamhet, spakeht, foglighet. diwrit hwilkit han (honom) bar iuir flodhinna mz alle siäflikhet KL 194. - saktmod, hofsamhet, tålamod. hon. .. näfste them tho medh siäflikhet ok kärlek VKR XIV. är. .. j siäflikhet (manSutedine) oc tholomodh Sua som moyses KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 148. " hon tholde mz alle späkt ok siäflikhet" KL 310. " swara honum j fridsamme säfuelikhet" MP 1: 192. " siäflikhetin (för siäflikhetin) gömer gudz liknilsa beläte os" ib 280. KL 199, 244, 257, 310. Ber 28, 55, 61, 62, 118, 172, 229, 274. Su 264. vari. .. säfuilikhet oc mattelik teMPran j allom thinom sinnom MP 1: 121. - foglighet, vänlighet. mz allom hedhir oc siäflikhet ledhom thöm mz os in ij mönstrit KL 404. MB 2: 397 (dessa båda ställen möjl. att föra till 3). gudh vändhe them til swa myKLa siäflikhjet at the gawo ärmitomin brödh KL 259. mildhet, nåd. o godhe iheSu vi löpum epte thik for the siäflikhet som predicas af thic MP 2: 151. at miskunsamBer gudh skulde vända sina wredhe i siäflikhet Su 432.
siäflikhet (siæflikhet)
3) varsamhet? at thu gabbas vndi siäflikhetinna (för skiälikhetinna? discretionis) naMPne af kötzsins snille Bo 132.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäflikhet may have also been written as siæflikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • säflikhet Ber 28, 62 ;
  • -hetz ib 118.
  • säfflikhet LfK 180.
  • säffighet Su 264.
  • säfuelikhet MP 1: 192.
  • säfuilikhet ib 122.
  • säuelikhät Ber 274 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᚠᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back