Siäldsyn

Old Swedish Dictionary - siäldsyn

Meaning of Old Swedish word "siäldsyn" (or siældsyn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäldsyn (siældsyn)
sällsynt, oVanlig. " eet ok annat thz siälsynt är" Bo 133. är thänne foghlin AlSTingx siälsyn i iordhirke ib 139. ib 172. Su 366. " är thz siälzynt at mannen satter mällan wärldinna luSTa är lutlös af syndomen" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 21. ib 26. " STort oc siäldsynt vnder" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 503. ib 663. margha handa siälsyyn fä Al 8768. " siälsyyn thing" ib 8101. ST 2, 422. " grofwa ok sieldsyna synder" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 278. - sällan förekommande el. påkommande. STunter och siälzsyn idhroghe (brevis et rara compunctio) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 229. - oVanlig, egendomlig. engoledhis sculu thera söSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghior wara aff sylfuir ellir j noghra maatto siälsyna oc forwitna vtan til VKR 12. " lot rosemund skärä sik siälffsyn cläder och vnderligin" Va 53. " at meera aktis oc smakis hugxsins sötme ödhmiukt oc gudhelighet än nakot högbälle ällir siälssynt" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 53. - oVanlig, utomordentlig. thän annan leek aff iaspis Var grafuin mz mang siälsyn par STrand. 1853.">Fr 434. - oVanlig, utmärkt. skAl thet hus aff siäll syne gärning. .. wara STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). - oVanlig, märkvärdig. vndrandes pa the sielfsyna synena STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 548. - oVanlig, besynnerlig? the wärff, olaff jwte til mik haffdhe, ware mik ganSTh selsyn STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 92 (1506). besynnerlig, underlig, märkvärdig? är mik ganST siälsynth, ath thee benämpne eder tiiden saa til prikke STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 213 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäldsyn may have also been written as siældsyn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sieldsyn: -syna L fK 278.
  • siälzsyn Ber 229 ;
  • -synt ib 21.
  • siällsyn: -syna VKR 12. siäll syn: -syne KS 41 (106, 44).
  • siälssyn: -synt Bir 4: 53. " sielsyn (n. pl.)" ST 2.
  • siälsyn.
  • siälsyyn (n. pl.) Al 8101, 8768. siälffsyn (n. pl.) Va 53.
  • sielfsyn: -syna Lg 3: 548. " selsyn (n. pl.)" BSH 5: 92 (1506) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚦᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back