Siäldsyn

Old Swedish Dictionary - siäldsyn

Meaning of Old Swedish word "siäldsyn" (or siældsyn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siäldsyn (siældsyn)
sällsynt, ovanlig. thät är siälsynt ok siällan hört ath thu gör nagra rätwisa MP 4: 212. jak bidher, thik, at thu sigh os aff thänna liiii naturs skikkan, mädhan hon är os swa mykit siälsyn (inauditum) SpV 25. - egendomlig, besynnerlig, märkvärdig. nw strax kom per olson och sigher sig inthe haffwa forstandith. .. aff then fridh giordher är hwaske medh bodh eller breff, thet ik thycker ganss selsynth wara S. Gustafson, Hemming Gadhs språk 19 (1509, H. Gadh).. .. iach storlighä haffuer warit bekymradh och mästh fore siälsyn rycthä som här haffuä gaanget GPM 2: 356 (1510). - avstickande, skiljktig. med prep. fra. thet är ok första grenyn högfärdhinne, ath vilia synas aff androm vtualdhir, j sydhu ok vmgangho görandhe sik syälffsynan fra synom vidherlykom MP 5: 26.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siäldsyn may have also been written as siældsyn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • siälsyn SpV 25 ; (n. pl.)
  • syälffsyn: -an MP 5: 26.
  • selsyn: -synth S. Gustafson, Hemming Gadhs språk l9 (1509, H. Gadh)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚦᛋᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back