Siälfhava

Old Swedish Dictionary - siälfhava

Meaning of Old Swedish word "siälfhava" (or siælfhava) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

siälfhava (siælfhava)
själfega, det att själf ega. o hwat siel[ff] hawen er godh Lg 3: 30. " o hwatdh sielff hawan er godh ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so siälfhava may have also been written as siælfhava

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛅᛚᚠᚼᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back